WASG 2018 is over

WASG 2018 skončil
Děkujeme všem závodníkům za předvedené souboje. Velký dík patří sponzorům a všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto světového šampionátu. Podle reakcí zúčastněných se celá akce podařila na výbornou a nastavila laťku všem budoucím mezinárodním soutěžím v aircombatu.

WASG 2018 is over
Thank to all fighters for their aircombat show. Great thanks go to the sponsors and all those involved in the organization of this world championship. According to the reactions of the participants, the whole event was successful and set the bar for all future international competitions in the aircombat.

One Comment:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *