Download

Základní zákony a vyhlášky pro Českou Republiku / Basic laws and decrees for the Czech Republic

Občanský zákoník / Civil code (PDF format) – CZ, EN
Doporučujeme k prostudování zejména část Hlava III, Díl 1 Náhrada majetkové a nemajetkové újmy.
We recommend to study, in particular, Title III, Chapter 1, Compensation for pecuniary and non-pecuniary harm.

 

Souhlas účastníka soutěže s odpovědností za způsobené škody a se zpracováním osobních údajů / Account of liability for damage and with the processing of personal data (GDPR)

Každý soutěžící v rámci přejímky modelu podepíše dokument viz. výše – PDF formát CZ
Every contestant will sign document (account) during checking process of planes – PDF format EN

 

Comments are closed